Odporúčaný príspevok

Nový priestor pre tých, čo pracujú s mladými ľuďmi

V YMCA už dlhšie vnímame potrebu priestoru, kde by pracovníci s deťmi a mladými ľuďmi mohli nájsť na jednom mieste informácie, inšpiráciu a zdroje podpory pre svoju prax.

Preto sme sa rozhodli vytvoriť online platformu www.youthworker.sk, ktorá bude prehľadom o aktuálnych trendoch, vzdelávaniach a podpore práce s mládežou.

Veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť dobrý a užitočný priestor: začíname a postupne ho budeme dopĺňať.